З історії профкому
 
 
Контрольно-ревізійну службу України було створено на підставі одного з перших законодавчих актів незалежної, молодої держави. У Харківській області роботу її підрозділу - контрольно-ревізійного управління - було започатковано у 1993 році. Всі етапи і складнощі створення незалежної держави, її правового і економічного становлення відбилися на діяльності контрольно-ревізійної служби.
Динамічні зміни в економіці в цілому і фінансовій сфері зокрема, пошуки їх оптимального правового і нормативного наповнення безпосередньо стосуються і нашої служби.
Управління також не стояло осторонь цих процесів, його фахівцями вносились пропозиції і доповнення до інструкцій і методик, пропонувались нові форми організації і поліпшення роботи служби. Можна відзначити хоча б той факт, що створення і функціонування комп'ютерної бази даних за результатами роботи в Харківській області відбулося в 1995 році або на три роки раніше від запровадження електронної системи обробки даних в цілому по Україні.
Управлінням ретельно досліджувались механізми і наслідки діяльності довірчих товариств, причини платіжної кризи в енергетичній галузі, використання в розрахунках у господарському комплексі України векселів і взаємозаліків, збереження матеріальних ресурсів державного і мобілізаційного резерву, використання лізингових розрахунків під гарантійні зобов'язання держави, становлення касової і кошторисної дисципліни.
Але найбільшим надбанням управління є люди - високопрофесійні фахівці, здатні розплутати будь-якої складності і господарську, і життєву ситуацію. Із 47 спеціалістів на день створення управління до сьогодні працюють 9 ревізорів. Ще 58 фахівців прийшли на роботу в управління протягом 1993 року. Саме вони стали головною рушійною силою, яка організувала і очолила колектив управління, що налічує сьогодні біля 500 працівників.
Разом з високою кваліфікацією працівникам управління притаманне почуття відповідальності, відданості справі, патріотизму як до служби, так і до держави.
Активна громадянська позиція служби проявляється в участі її працівників у роботі депутатського корпусу. Їх діяльність ґрунтується па тісній взаємодії з органами влади і місцевого самоврядування у наданні пропозицій і висновків для прийняття управлінських рішень, у широкому і систематичному висвітленні роботи управління в засобах масової інформації.