Архів новин
 
2010-12-01
Орендні відносини в бюджетних установах.
Загальновідомо, що державне та комунальне майно можна передавати в оренду. Порядок передачі в оренду майна визначений Законом України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 № 2269-ХІІ зі змінами, статтею 10 якого передбачені обов'язкові умови договорів оренди.
2010-12-02
Про збереження та використання військового майна
Обороноздатність Збройних Сил України повністю залежить від рівня соціально-економічного розвитку держави, яка на утримання військ щорічно виділяє відповідні фінансові ресурси з метою своєчасного і повного забезпечення оборонних потреб.
2010-12-03
ГРАФІК особистого прийому громадян та представників організацій керівництвом КРУ в Харківській області
Запис громадян на особистий прийом здійснюється за телефоном приймальні начальника управління (705-11-29, 705-11-09)
2010-12-06
Про результати ревізій використання субвенції на надання пільг і житлових субсидій населенню
КРУ в Харківській області проведено планові ревізії використання коштів субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в 33-х установах праці та соціального захисту населення області, які здійснюють заходи з виконання державних програм соціального захисту населення.
2010-12-06
Про функціонування „телефону довіри”
Метою функціонування “телефону довіри” є надання , в рамках повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби, інформаційно-консультативної та правової допомоги громадкості з питань здійснення державного фінансового контролю.
2010-12-06
Розпорядження коштами від реалізації необоротних активів.
Основним документом, який визначає порядок надходження та використання власних надходжень бюджетних установ, є Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659
2010-12-07
Деякі особливості твердої договірної ціни
На практиці нерідко зустрічаються випадки, коли підрядник, погодивши із замовником тверду договірну ціну при укладанні договору, надалі не має витрат, які передбачені договірною ціною, виконує заміну видів робіт та будівельних матеріалів. При взаєморозрахунках можуть виникати взаємні претензії між підрядником та замовником щодо визначення вартості робіт, яку необхідно сплатити за таких обставин.
2010-12-07
Законодавство з питань реалізації та захисту прав громадян.
Основним міжнародним нормативним документом, який регламентує та захищає права і законні інтереси громадян є «Конвенція проь захист прав людини і основних свобод» від 04.11.1950 року, зі змінами. Прийнята конвенція визначає основні засади захисту прав громадян, відповідальність за порушення прав і свобод людини та встановлює порядок звернення за захистом своїх прав до Европейського Суду з прав людини.
2010-12-07
Розмежування видатків між загальним та спеціальним фондами бюджету
При ревізіях в бюджетних установах і організаціях типовими є порушення в частині покриття за рахунок загального фонду видатків спеціального фонду кошторису.
2010-12-08
Від віртуального до реального
З метою обміну досвідом між фахівцями контрольно-ревізійної служби, на наш погляд, є доцільним звернути увагу на нові напрямки ревізії, обумовлені впливом науково-технічного прогресу і розвитком світової наукової думки на економіку держави в цілому і її окремих складових - господарських підприємств.
2010-12-08
ЮРИСТИ КОНСУЛЬТУЮТЬ! Законодавство України, яке регулює питання реалізації та захисту прав людини.
Основним законодавчим актом в Україні який встановлює та захищає права та свободи громадян України є Контституція України, гарантом Конституції України є Президент України.
2010-12-08
Результати контрольних заходів підприємств і установ, підпорядкованих Національній академії наук України
В 2010 році з 29-ти установ і підприємств Харківської області, підпорядкованих Національній академії наук України, фахівцями контрольно-ревізійного управління в Харківській області перевірено 7 об’єктів; ревізіями виявлено 1444,25 тис. грн. фінансових порушень, в т.ч. 141,42 тис. грн. необґрунтованих витрат і недостач; 52,62 тис.грн. недоотриманих коштів бюджетом, установами та працівниками та 1250,21 тис. грн. інших порушень фінансової дисципліни, які не призвели до втрат.
2010-12-09
Деякі питання щодо індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм
При ревізіях питання правильності визначення вартості ремонтно-будівельних робіт, працівники контрольно-ревізійного управління в Харківській області стикаються з випадками застосування ресурсних елементних кошторисних норм, вид і склад робіт яких не відповідає фактично виконаному виду і складу робіт.
2010-12-09
Права і обов'язки громадян України.
Міжнародні стандарти в галузі прав людини - це стандарти, розроблені і затверджені Міжнародною Організацією по стандартизації. Міжнародна Організація по стандартизації об’єднує 140 країн світу. Міжнародні стандарти мають добровільний характер застосування. Обов’язковість виконання вимог міжнародних стандартів розпочинається з моменту декларування їх застосування.
2010-12-10
ЮРИСТИ КОНСУЛЬТУЮТЬ! Відповідальність посадових осіб органів державної влади за порушення прав громадян
Під час дослідження питання щодо відповідальності посадових осіб органів державної влади за порушення прав громадян неможливо не дослідити норм Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 №393/96-ВР.
2010-12-13
Робота контрольно – ревізійної служби – на допомогу людям.
Працівників п’яти сільських рад Первомайського району неабияк порадували результати ревізій КРВ: їм зробили суттєві донарахування до заробітної плати.
2010-12-14
Порушення, як система
На жаль, до теперішнього часу ще є випадки, коли за рахунок бюджетних коштів виконуються ремонтно-будівельні роботи підрядними організаціями, для яких незаконна витрата бюджетних коштів є не прикрою помилкою, а системою.
2010-12-15
Ефективне використання природних ресурсів - запорука наповнення місцевих бюджетів Золочівського району
Відповідно до плану роботи Контрольно – ревізійного управління в Харківській області впродовж серпня-листопада поточного року проводився державний фінансовий аудит виконання зведеного бюджету Золочівського району, до якого включено показники 1 районного та 14 бюджетів місцевого самоврядування за період 2007-2009 роки та І півріччя 2010 року.
2010-12-15
"Вузькі місця" операцій з ефективного використання комунального майна
Одним із приоритетних напрямків державної політики є становлення повноцінної системи місцевого самоврядування, як основи демократичного порядку в Україні. Саме місцеві бюджети є найважливішою складовою фінансової основи місцевого самоврядування, завдяки яким мешканці регіону в змозі в повній мірі відчути позитивні зрушення в соціально-економічному розвитку територіальних громад.
2010-12-16
З результатом забарились...
На виконання Державної Програми забезпечення молоді житлом на 2002-2010 роки, затвердженої постановою КМУ від 29.07.2002, у 2006 році сесією харківської обласної Ради було затверджено Комплексну програму. Згідно даної Програми, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” надаватиме пільгові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам „на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”.
2010-12-16
Перевірки в Вищих навчальних закладах освіти.
Контрольно-ревізійним управлінням в Харківській області за 10 місяців 2010 року проведено ревізії в 5-ти вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації, за результатами яких встановлено фінансових порушень на загальну суму понад 10 млн.гривень.
2010-12-17
Про результати ревізій вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
На підставі Плану контрольно-ревізійної роботи КРУ в Харківській області протягом 2010 року проведені ревізії фінансово-господарської діяльності закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в т.ч. щодо виконання бюджетної програми з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації та реалізацію окремих бюджетних програм в 9-ти вищих навчальних закладах.
2010-12-17
КРУ виявило порушень на 94 % перевірених від початку 2010 року об’єктах
Від початку 2010 року органи Державної контрольно-ревізійної служби України перевірили понад 11,9 тис. підприємств, закладів та організацій. З них на 11,2 тис. (що становить 94 %) були виявлені порушення.
2010-12-20
Про результати ревізій використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати.
Враховуючи, що на виплату заробітної плати спрямовується понад 70%, а іноді і понад 80% асигнувань, затверджених в кошторисах установ і закладів, які фінансуються з бюджету, при проведенні ревізій фахівцями контрольно-ревізійного управління в Харківській області особлива увага приділяється цільовому і ефективному використанню бюджетних коштів, які були виділені на оплату праці з нарахуваннями.
2010-12-20
Втрати, яких можна було уникнути
Зважаючи на те, що значні суми коштів державного бюджету виділяються на підготовку кадрів за державним замовленням, нагальною проблемою на сьогодні стає питання працевлаштування випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які навчалися за державний кошт.
2010-12-21
Особливість проведення ревізій використання бюджетних коштів на виконання Державних наукових програм.
Державні наукові і науково-технічні програми, відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, які визначаються Верховною Радою України, шляхом концентрації науково-технічного потенціалу країни для розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем, створення принципово нових технологій, виробництва, матеріалів, іншої наукоємної і конкурентоспроможної продукції.
2010-12-22
Ревізори на захисті інтересів працівників підприємств і організацій
Робота ревізорського складу КРВ в м. Харкові передбачає не тільки фінансовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства, порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності, контроль за розподілом і використанням бюджетних ресурсів, а також дослідження законності прийнятих та здійснених фінансово – господарських рішень, виявлення факторів, які негативно впливають на результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.
2010-12-23
В Допомогу Ревізору! Відрядження за кордон працівників бюджетних установ
Як відомо, для відряджень по Україні та за кордон установлено різні норми добових, тому при ревізіях необхідно звертати увагу на правильність визначення їх розміру
2010-12-24
Знов про махінації з електронними картками
На виконання доручення правоохоронних органів, контрольно-ревізійним відділом в м.Харкові проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності філії одного з державних підприємства, яка провадить свою діяльність без права юридичної особи. За результатами проведеної ревізії, встановлено необґрунтованих витрат коштів філії, що призвели до збитків, в сумі 251,39 тис. гривень.
2010-12-28
Зателефонувати і повідомити
З метою запобігання та протидії корупції, в Контрольно-ревізійному управлінні в Харківській області функціонує телефон - 705-11-14, за яким можна повідомити про факти корупційних правопорушень законодавства.
2010-12-29
Про стан організації та проведення контролю за виконанням місцевих бюджетів
Ревізія місцевого бюджету - форма контролю за виконанням функцій зі складання і виконання місцевого бюджету, яка полягає в одночасному проведенні ревізій стану дотримання вимог бюджетного законодавства місцевими фінансовими органами, органами Державного казначейства і учасниками бюджетного процесу.
2010-12-30
Планова ревізія Гутянської селищної ради
Ревізорами КРВ в Богодухівському районі в вересні – жовтні 2010 року проведено ревізію фінансово – господарської діяльності та виконання бюджету Гутянської селищної ради, якою встановлено порушень бюджетного і фінансового законодавства України на загальну суму майже 40 тис. гривень.