Архів новин
 
2013-12-05
Про результати проведеної Державноюфінансовою інспекцією в Харківській області оцінки якості внутрішнього аудиту
Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 28.09.2011 № 1001 „Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” (надалі - Постанова № 1001), відповідно до якої в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах з 01 січня 2012 року мають бути створені підрозділи внутрішнього аудиту.
2013-12-11
Ювіляру потрібна допомога
Відкрите акціонерне товариство «Ізюмський тепловозоремонтний завод» (далі – ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод»), єдиним акціонером якого є держава, було створено на базі колишніх Ізюмських головних майстерень Північно-донецької залізниці у 1915 році і значився найбільшим заводом залізничного транспорту на території колишнього СРСР.
2013-12-12
Правила подання декларації
Стаття 12 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлює обов’язок для осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, подавати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.
2013-12-17
Про результати ревізії Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту
Працівники Державної фінансової інспекції в Харківській області виявили порушень на суму понад 150,00 тис. грн в ході планової ревізії фінансово-господарської діяльності Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту (далі – ліцей).
2013-12-17
Про результати ревізії Харківського професійного машинобудівного ліцею
Працівники Державної фінансової інспекції в Харківській області виявили порушень на суму понад 300,00 тис. грн в ході планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківського професійного машинобудівного ліцею (далі – ліцей). Причинами порушень є недотримання посадовими особами ліцею діючого порядку нарахування та виплати заробітної плати працівникам ліцею; призначення стипендії і здійснення соціальних виплат особам, які вже здобули первинну професійно-технічну освіту в інших професійно-технічних навчальних закладах та мали робітничу професію; використання стипендіального фонду на заохочувальні виплати понад законодавчо визначені розміри; утримання понадштатних одиниць; не перерахування суб’єктами господарювання до спеціального фонду закладу коштів за проходження учнями ліцею виробничої практики; зайве виділення ліцею бюджетних коштів та завищення бюджетних асигнувань тощо.
2013-12-17
Особливості ревізії дотримання законодавства при встановленні та нарахуванні посадових окладів педагогічним працівникам вищих навчальних закладів
Враховуючи, що на виплату заробітної плати спрямовується понад 70% асигнувань, затверджених кошторисами вищих навчальних закладів, фахівцями Державної фінансової інспекції в Харківській області при проведенні ревізій фінансово-господарської діяльності навчальних закладів особлива увага приділяється законності використання бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями.
2013-12-17
Зміни в законодавстві щодо порядку обліку необоротних активів бюджетними установами
Відповідно до Концепції ризикоорієнтованого відбору об’єктів контролю при плануванні інспектування Держфінінспекцією України та її територіальними органами, одним з ризиків для бюджетних установ є первісна вартість основних засобів та зменшення вартості необоротних активів. Це й не дивно, адже наявність основних фондів та ефективне управління ними є запорукою стабільності здійснення виробничої та господарчої діяльності будь-якою установою, підприємством чи організацією.
2013-12-17
Зміни в законодавстві щодо порядку обліку необоротних активів бюджетними установами
Відповідно до Концепції ризикоорієнтованого відбору об’єктів контролю при плануванні інспектування Держфінінспекцією України та її територіальними органами, одним з ризиків для бюджетних установ є первісна вартість основних засобів та зменшення вартості необоротних активів. Це й не дивно, адже наявність основних фондів та ефективне управління ними є запорукою стабільності здійснення виробничої та господарчої діяльності будь-якою установою, підприємством чи організацією.
2013-12-20
Щодо здійснення державних закупівель ВНЗ та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень
Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти регулюється Законом України “Про здійснення державних закупівель” (зі змінами) від 01.06.2010 № 2289-VI (далі – Закон).
2013-12-20
Виконання обов’язків керівника бюджетної установи за сумісництвом
Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 та спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (далі - Положення).
2013-12-20
Законодавче регулювання порядку надання платних освітніх послуг державними навчальними закладами
Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796, визначено ряд послуг, які мають право надавати навчальні заклади державної та комунальної форм власності у позанавчальний час та поза діяльністю, яка фінансується за рахунок загального фонду державного та місцевого бюджетів.
2013-12-20
Щодо визначення вартості платних послуг навчальними закладами
Право навчальних закладів надавати платні освітні та інші послуги визначено низкою законів України, що регулюють освітню галузь ("Про освіту", "Про вищу освіту" тощо).
2013-12-20
Типові порушення при розрахунку бюджетних коштів, необхідних на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Ревізіями в бюджетних установах встановлюються не поодинокі випадки порушень при формуванні потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
2013-12-20
Щодо порядку індексації стипендії студентам
Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами), далі - Порядок, базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів, зокрема підвищення стипендій.
2013-12-20
Особливості проведення індексації заробітної плати сумісників та нових працівників установ
Практика контрольно-ревізійної роботи свідчить, що досить часто посадовими особами підконтрольних об’єктів допускаються помилки при нарахуванні індексації заробітної плати працівників, в тому числі тих, хто працює за сумісництвом та нових працівників установ.
2013-12-20
Питання атестації робочих місць в установах, закладах та організаціях
Чинним законодавством передбачено ряд пільг та компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці, а саме: пенсія за віком на пільгових умовах; доплати до тарифної ставки (посадового окладу); щорічна додаткова відпустка; скорочена тривалість робочого тижня, тощо. Для підтвердження права на зазначені пільги та компенсації необхідно проводити атестацію робочих місць за умовами праці.
2013-12-20
Особливості орендних відносин між бюджетними установами: відшкодування витрат на утримання орендованих приміщень
Питання відшкодування орендарем орендодавцю витрат на утримання орендованих приміщень є досить дискусійним і постає майже при кожній ревізії бюджетних установ та організацій, особливо, якщо обидві сторони виступають бюджетними установами. Відповідь на таке питання, безспірно, необхідно шукати в нормах законодавства.