11/04/2012
В Зміївському районі Валківської міжрайонної державної фінансової інспекції було проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності КЗОЗ „Комсомольська міська лікарня”

      В Зміївському районі Валківської міжрайонної державної фінансової інспекції було проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності КЗОЗ „Комсомольська міська лікарня” (далі по тексту – лікарня)
      За результатами ревізії лікарні встановлено фінансових порушень на загальну суму 124,44 тис. грн., в т.ч. недоотримання фінансових ресурсів - 0,66 тис. грн., витрати, проведені з порушенням чинного законодавства - 57,06 тис. грн.;  інші порушення фінансової дисципліни на суму  66,72 тис. гривень.
       Вибірковою ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним фондом кошторису на 2011 рік встановлено, що при розрахунку розміру бюджетних асигнувань по КФК 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» не було  враховано вимоги ч.13 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове Державне соціальне страхування» від 08.07.2010 за №2464-VІ  та  п.3.11  Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове Державне соціальне страхування, затвердженої постановою Правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 за № 21-5 в частині розміру нарахування єдиного внеску (8,41% ) на заробітну плату працюючих інвалідів в КЗОЗ  «Комсомольська міська лікарня».
        Враховуючи, що відповідно до «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду кошторису» (ф. №2д,№2м), бюджетні асигнування на 2011 рік по КФК 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» повністю профінансовані, а касові видатки відповідають отриманому фінансуванню, асигнування використано в повному обсязі в сумі 46716 гривень.
        Дане порушення привело до завищення касових та фактичних видатків в Звіті  про надходження і використання коштів загального фонду кошторису (ф. №2д,№2м) по КФК 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» за 2011 рік на суму 46716 грн., чим порушено вимоги п.1 ст.3 Закону України  від 16.07.1999 №996-ХІУ в частині внесення до звіту недостовірних даних та п.п.20,29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
         Внаслідок зазначеного порушення лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 46716 гривень.
Порушення встановлено шляхом перевірки кошторисів доходів та видатків лікарні, розрахунків потреби в бюджетних асигнуваннях за всіма кодами економічної класифікації видатків, довідок про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) та інших документів.
Під час проведення ревізії порушення щодо завищення потреби в бюджетних асигнуваннях, яку профінансовано не усунено.

Начальник
Валківської МДФІ                                                                          
О.М.Красюк