25/04/2012
Харківською об'єднаною Держфінінспекцією проведено ревізію КЗ охорони здоров'я районного територіального медичного об`єднання "Дергачівська центральна районна лікарня"

       Харківською об'єднаною Держфінінспекцією проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального закладу охорони здоров'я районного територіального медичного об`єднання "Дергачівська центральна районна лікарня" встановлено фінансових порушень на загальну суму 822,96 тис.грн, з яких: недоотримання фінансових ресурсів в сумі 1,97 тис.грн, зайві витрати бюджетних коштів – 406,39 тис.грн, недостачі – 2,44 тис.грн та інші порушення, які не призвели до збитків, – 412,16 тис.гривень.
       Зокрема, ревізією встановлено, що при обчисленні потреби закладу у бюджетних коштах на проведення видатків зі сплати вартості послуг теплопостачання на 2011 рік не була врахована наявна на 01.01.2011 дебіторська заборгованість, яка утворилась за розрахунками з постачальниками зазначених послуг, що призвело до зайвого виділення бюджетних коштів закладу внаслідок завищення потреби у бюджетних асигнуваннях на оплату вартості послуг теплопостачання у сумі 241,93 тис.гривень.
        Крім того ревізією встановлені випадки безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, зокрема: доплат, премії у розмірі більшому, ніж визначено наказом керівника, заробітної плати за фактично не відпрацьований час та за необґрунтовано надані дні додаткової щорічної відпустки, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів за період з 01.07.2010 по 31.01.2012 на оплату праці в загальній сумі 43,06 тис.грн з урахуванням внесків до державних цільових фондів.
         Також, ревізією  встановлені зайві витрати коштів загального фонду кошторису на оплату заробітної плати працівників, зайнятих наданням платних медичних послуг, та нарахувань на неї, які були допущені протягом періоду з 01.07.2010 по 31.12.2011 в загальній сумі 40,01 тис.гривень.
        Крім того при дослідженні питання правильності проведення видатків на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв встановлено, що протягом 2011 року оплата послуг з вивезення рідких нечистот, які надавались Комунальним підприємством "Наукове", проводилась лікарнею за завищеними тарифами, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів в сумі 28,09 тис.гривень.
        Поряд з встановленими порушеннями, які призвели до збитків встановлені і інші порушення фінансової дисципліни, що призвели до викривлення показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності закладу.
       Зокрема, за даними бухгалтерського обліку лікарні у складі нематеріальних активів обліковується технічна документація, яка була розроблена у 2007 році та в подальшому передана Управлінню капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, що призвело до завищення за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності вартості нематеріальних активів закладу на суму 240,00 тис.гривень.
        Крім того бухгалтерією закладу не проводилась індексація первісної вартості будівель, споруд та транспортних засобів, які обліковуються на балансі, в 2010 році за 2009 рік, що призвело до заниження за даними бухгалтерського обліку закладу вартості основних засобів станом на 01.02.2011 на загальну суму 166,48 тис.гривень.

Начальник        
І.М.Нестругіна