24/04/2012
Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Харківського університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба встановлено порушень на загальну суму 988,93тис. гривень

        Відповідно до плану роботи Держфінінспекції в Харківській області фахівцями обласного апарату проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Харківського університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба (далі – університет) за період з 01.01.2010 по 01.04.2012.
       Ревізія висвітлила основну проблему закладів освіти Міністерства оборони України – невідповідність розрахунку чисельності науково-педагогічних (педагогічних) працівників на навчальний рік в залежності від державного замовлення на підготовку військових фахівців.
        Так, відповідно до п.3 наказу Міністра оборони України та Міністра освіти та науки України від 03.05.2006 року №243/344 (зі змінами) “Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військового ліцею” розрахунок чисельності науково-педагогічних (педагогічних) працівників на навчальний рік проводиться до 1 березня. Незабезпечення виконання державного замовлення з різних причин та відрахування курсантів на протязі навчального року не дає можливості навчальним закладам вносити зміни до штату протягом навчального року. Командування університету неодноразово зверталося до Міністерства освіти молоді та спорту України, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України щодо внесення змін до законодавчої бази про надання дозволу набору курсантів на 10-15% більше ніж держзамовлення.    Питання до цього часу є проблемним.
       Таким чином, в зв’язку з тим, що фактична чисельність курсантів, які навчались в ХУПС станом на 01.01.2012 складала на 180 осіб менше від доведеного державного замовлення, на які була розрахована кількість науково-педагогічних працівників, в порушення постанови КМУ від 17.08.2002 №1134 „Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково – педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і ІУ рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності” (із змінами) університетом на 8 посад завищено кількість науково-педагогічних працівників, на які затверджувався фонд заробітної плати та грошового забезпечення на 2012 рік. Вказане призвело до незаконних витрат на оплату праці та грошове забезпечення за січень-березень 2012 року в сумі 157,83 тис.грн. та завищення асигнувань, які не профінансовані, на суму 263,05 тис.грн., що є порушенням п. 22, 29 Порядку №228. 
        Із загальної суми незаконних витрат найбільш суттєві порушення встановлені при ревізії питання щодо обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним фондом кошторису по КПКВ 2101100 „Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді”, а саме, ХУПС в грудні 2011 року за рахунок невикористаних асигнувань по КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату” проведено попередню оплату єдиного внеску до Пенсійного фонду на 2012 рік в сумі 420,97 тис.грн., що є порушенням постанови КМУ від 09.10.2006 № 1404 «Попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують за бюджетні кошти» та ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-УІ і призвело до збитків Державному бюджету в 2011 році на вищевказану суму.
        Ревізією дотримання вимог законодавства щодо повноти розрахунків, проведених з Міністерством оборони України за навчання іноземних військовослужбовців Туркменістана встановлено, що в порушення умов укладеного контракту від 16.11.2010 №1 між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Туркменистана, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІУ, Міністерством оборони України за період навчання з 19.11.2010 по 26.09.2011 не перераховано університету в повному обсязі понесених витрат на навчання військовослужбовців Туркменистана в загальній  сумі 126,59 тис.гривень.
        За неналежний контроль у веденні бухгалтерського обліку та допущені порушення фінансової дисципліни 6-ть посадових осіб ХУПС притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.164-2 КУпАП на загальну суму 0,98тис.гривень.

Головний державний фінансовий інспектор
відділу інспектування органів державної влади
Лиманська І.А.