24/06/2016
Встановлені непоодинокі випадки виплати заробітної плати працівникам, задіяним у наданні платних послуг, за рахунок коштів загального фонду
Під час проведення контрольних заходів встановлюються непоодинокі випадки виплати заробітної плати працівникам, задіяним у наданні платних послуг, за рахунок коштів загального фонду кошторису. Оплата праці працівників бюджетних установ здійснюється у межах затвердженого фонду оплати праці, який є обсягом коштів, отриманих як у вигляді фінансування із бюджету, так і власних надходжень, і який запланований відповідно до кошторису для використання під час розрахунків із заробітної плати з працівниками. Кошторис бюджетної установи має дві складові: - загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій; - спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за економічною класифікацією видатків на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій. Відповідно до Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ - це кошти, отримані в установленому порядку як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності. Надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхніми функціональними повноваженнями, використовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг. Видатки на заробітну плату працівників, задіяних до виконання платних послуг обчислюються та плануються у складі спеціального фонду залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, застосовуючи встановлені законодавством норми. Під час планування видатків на зазначені виплати для цих працівників мають бути враховані положення п. 23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, відповідно до яких видатки спеціального фонду плануються у такій послідовності: - за встановленими напрямами використання; - на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами кошторису; - на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов’язань зі спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства.