04/05/2011
Проведена ревізія ДП „Харківвибухпром”

        На виконання Плану роботи на І квартал 2010 року, Контрольно-ревізійним управлінням в Харківській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства „Харківвибухпром” (далі по тексту – ДП „Харківвибухпром” або підприємство) за період з 01.01.2007 по 01.01.2010.
Основними із напрямків діяльності підприємства є:
- виконання вибухових і буро вибухових робіт на відкритих гірничих розробках;
- виконання спеціальних видів буро вибухових робіт: валка труб, споруд і будівель вибухом, руйнування фундаментів і залізобетонних конструкцій, обробка і руйнування метала вибухом;
- зберігання, перевезення і супроводження вибухових речовин і матеріалів.
        Проведеною ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 5761,17 тис. грн., з них, придбання сировини без проведення тендерних процедур на суму 5556,53 тис. грн., заниження в обліку вартість активів на суму 130,56 тис. грн., завищення витрат підприємства на суму майже 19,0 тис. грн., не перерахування до Державного бюджету 30% орендної плати у розмірі 15,82 тис. грн. та дивідендів на загальну суму 1,9 тис. гривень.
        Проведеним аналізом структури дебіторської заборгованості встановлено, що дебіторська заборгованість підприємства  станом на 01.01.2007 складала 601,00 тис. грн., станом на 01.01.2008 - 445,5 тис. грн., 01.01.2009 - 703,00 тис. грн. та станом на 01.01.2010 - 689,0 тис. грн. Тобто, протягом ревізуємого періоду спостерігається тенденція до зростання дебіторської заборгованості. Питому вагу (94%) якої складає заборгованість за товари, роботи та послуги.
        Проведеним аналізом структури кредиторської заборгованості встановлено, що кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2007 складає 1337,60 тис. грн., 01.01.2008 - 1188,2 тис.грн., 01.01.2009 - 1171,0 тис.грн., 01.01.2010 -  сума складала 1501,0 тис.грн. Тобто, протягом ревізуємого періоду теж спостерігається тенденція до зростання кредиторської  заборгованості.
        Середньосписочна чисельність штатних працівників має тенденцію до зменшення, станом на 01.01.2010 вона складала 49 осіб. Слід зазначити, що безпосередньо у виробництві товарної продукції (у вибухових роботах) приймає участь лише 5-8 осіб (підривники, бурильники, майстер), що складає 10-14% штатних одиниць. Решту 86-90% складали сторожі, стрільці ВОХР та адміністративно-управлінський апарат.
Тобто, на підприємстві існує неприпустима тенденція, коли 10-14% працівників-вибухівників утримує 86-90% працюючих в адміністративному апараті сторожів та стрільців ВОХР, а також заробляють кошти на загально виробничі витрати (утримання будівель, їх охорону, комунальні витрати тощо).
        Проте робота сторожів та стрільців ВОХР спрямована лише на охорону території, приміщень та обладнання, які підприємством у виробничій діяльності не використовуються досить тривалий час.
        Результати проведеного аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ДП „Харківвибухпром” засвідчили, що прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно відбиваються на виробничій та іншій статутній діяльності підприємства, ведуть до виникнення фінансових втрат та збитків, а також до утворення заборгованості по заробітній платі перед працівниками. Зокрема на підприємстві періодично виникає заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.04.2010 складала 28,67 тис. грн. за лютий 2010 року.
        Діяльність ДП “Харківвибухпром” є збитковою. За 2008 рік збиток складав 102,0 тис. грн., за 2009 рік він рівнявся 445,0 тис. грн.
        Підприємство є нерентабельним, тобто витрати перевищують вартість товарної продукції, на що вплинув високий рівень собівартості вибухових робіт. Так, в 2008 році  витрати на 1 гривню товарної продукції становили 0,97 грн., у 2009 році – перевищили 1 гривню і складали  1,14 грн.  
        Одним із факторів, який вплинув на безпідставне зростання витрат є відображення в бухгалтерському обліку підприємства витрат на годівлю собак на загальну суму 13,51 тис.грн. Так, на годівлю собак списувались продукти харчування: олія, часник, буряк, картопля, капуста, крупа пшенична та кістки, в той час як за даними бухгалтерського обліку підприємства біологічні активи не відображено, тобто, собаки на обліку підприємства не значаться.  
        За рахунок низької оновленості, на ДП «Харківвибухпром» висока зношеність основних засобів.  Не забезпеченість підприємства власними оборотними коштами призвело до не можливості підприємства своєчасно проводити розрахунки та платежі за рахунок власних джерел.
        Виробничі площі в м.Харкові, а саме Харківська дільниця РТУ, використовується лише для збереження застарілого обладнання, яке протягом останніх років не використовується.
        Крім того, на економічному ринку постійно виникають конкуренти у вигляді комерційних підприємств, які проводять вибухові роботи за значно нижчими цінами ніж ДП „Харківвибухпром”.
        З метою поліпшення стану на підприємстві керівництвом весь час приймаються заходи щодо скорочення штатних працівників.
        Однак, з огляду на вищезазначене, чи може лише фактор щодо зменшення чисельності працівників радикально вплинути на виправлення досить скрутного становища ДП „Харківвибухпром”, не розглядаючи питання щодо упорядкування землі, виробничих площ, оновлення техніки та технологічних процесів виробництва на підприємстві.