05/05/2011
Про результати ревізії ДП „Харківський електромеханічний завод”

        Державне підприємство „Харківський електромеханічний завод” (далі – ДП „ХЕМЗ”), одно з найстаріших електротехнічних підприємств СРСР. Виробляє виликі електричні машини, електродвигуни, комплектуючі пристрої до станцій управління,  автоматичні вимикачі, контактори практично для усіх галузей народного господарства, а також товари народного споживання.
        ДП "Харківський електромеханічний завод" - флагман електромашинобудування с широкою номенклатурою виготовляємої продукції, загально відомий у країнах Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.
        За високі досягнення у виробництві у 1965 році завод нагороджено орденом Леніна та Болгарським орденом Георгія Димитрова .
        Однак, не зважаючи на своє героїчне минуле та широкі можливості, на теперішній час, діяльність підприємства є збитковою.
        Так, КРУ в Харківській області проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Харківський електромеханічний завод» за період з 01.07.2007 по 31.12.2009 рік.
        Під час ревізії встановлено, що діяльність підприємства у періоді що підлягає ревізії була збиткової та  фінансовий стан ДП "ХЕМЗ" постійно погіршувався, Підприємство не отримувало прибутку від своєї діяльності. Так, по результатам роботи за 2007 рік збитки заводу складали 5 610 тис. грн., а у 2008 році - 2 005 тис. гривень. Протягом 2009 року розмір збитків досяг 20 581 тис. гривень.
        Значною мірою на збитковість підприємства вплинуло не вірне формування собівартості реалізованої продукції.
        Так, наприклад, під час вибіркової ревізії достовірності собівартості реалізованої продукції по договорах укладених між ДП „ХЕМЗ” з ТОВ “Укрінвест”, ТОВ “Роселектросервіс”, ТОВ “ТФ Промторг” встановлено реалізацію готової продукції за цінами нижчими ніж їх  собівартість.
        Згідно з наданими до ревізії первинними документами заводом  відвантажено в адресу ТОВ “Укрінвест” два двигуни загальною вартістю  9 738,4 тис.гривень.
        Однак, згідно нормативної калькуляції повна собівартість виготовленої продукції  складає 9 833,4 тис.гривень., в  той час, як відпускна ціна підприємства  9 738,4 тис.гривень.
        Тобто, собівартість виготовлення двигунів вище ніж собівартість реалізації на 95,00 тис.гривень.
        Аналогічна ситуація відбулась і по іншим договорам укладеними ДП „ХЕМЗ” з ТОВ „Укрінвест” та іншими підприємствами.
        За результатами ревізії встановлено, що реалізація готової продукції за цінами нижчими ніж їх фактична собівартість склала у загальній сумі 3 658,1 тис.гривень.
        Враховуючи вищевикладене, при стабільній збитковості заводу у періоді, що підлягав ревізії управлінські рішення прийняті керівним складом державного підприємства  призвели до погіршення фінансового стану ДП „ХЕМЗ”.