17/05/2011
Про результати ревізії у В.Гомільшанській сільській раді

        КРВ в Зміївському районі завершено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності та виконання бюджету по В.Гомільшанській сільській раді  за період з 01.09.2008 по 31.12.2010.
        За наслідками проведеної ревізії встановлено порушень на загальну суму 46,96 тис. грн.
        Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за кодами економічної класифікації видатків встановлено, що в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» при розрахунку потреби  в бюджетних асигнувань завищено потребу в бюджетних асигнуваннях за на загальну суму 7,16 тис. грн., яку профінансовано.
        Окрім зазначеного, в порушення Порядку № 228, при розрахунку потреби в бюджетних асигнуваннях по КФК 010116 за КЕКВ 1111 „Заробітна плата” в 2009 році кочегару апарату сільської ради  запланована заробітна плату на рік з урахуванням 12 місяців, втім дана професія має сезонний характер роботи - лише в опалювальний період (6 місяців), внаслідок чого необґрунтовано завищено потребу в бюджетних асигнуваннях за КЕКВ 1111 на загальну суму 3,63 тис. грн. та за КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату” на загальну суму 1,32 тис. грн., яку профінансовано. Внаслідок вищезначених порушень сільській раді завдано збитків на суму 12,11 тис. гривень. Дане порушення усунуто.
        Ревізією стану збереження та використання необоротних активів та запасів встановлено, що в порушенням спільного Наказу міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» по сільській раді неякісно проведено інвентаризацію основних засобів та матеріальних цінностей внаслідок чого виявлено лишки матеріальних цінностей на загальну суму 2,00 тис. грн.; в порушення Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних  установ, сільською радою не проведено дооцінку основних засобів залишкова вартість яких  дорівнювала 0 грн. внаслідок чого установою завищено вартість активів на загальну суму 31,22 тис. гривень. Порушення також усунуті.

Начальник відділу                                                                               
І.М.Жулій