27/05/2011
Заробітна плата за невідпрацьований робочий час

        Проведено ревізію фінансово-господарської діяльності дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти Первомайської районної державної адміністрації (далі – ДЮСШ), за період з 01.11.2007 по 28.02.2011 року.
        Ревізію формування особового складу вихованців ДЮСШ було встановлено, що в порушення «Порядку наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл», (Далі – Порядок 1624) та Статуту ДЮСШ відділу освіти Первомайської РДА, накази директора та рішення тренерської ради про зарахування учнів в ДЮСШ та переведення відповідно до років навчання, в установі відсутні.
        Порядком № 1624, передбачені норми наповнюваності груп відділень з олімпійських видів спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву,  а саме, групи початкової підготовки:
1 рік навчання – 18 чоловік;
        В порушення Порядку№1624, не дотримані норми наповнюваності груп. А саме, на 2009 – 2010 навчальний рік за тренером-викладачем закріплені групи, до яких входять по 15 учнів 1997-2001 року народження (1 група) та 1993 – 1997 року народження (2 група). Групи утворені на базі однієї із шкіл району.
        Під час ревізії надано запит до сільської ради з проханням надати інформацію про рік народження дітей, зарахованих до ДЮСШ, та місце їх навчання. Згідно отриманої інформації, було встановлено, що рік народження дітей, які проживають в цьому населеному пункті, не відповідає року, зазначеному в списках. Під час дослідження списків учнів було встановлено, що тренером-викладачем з метою формування додаткової тренувальної групи, внесено недостовірну інформацію до списків особового складу вихованців груп. Так, в трьох випадках до списків включені діти, фактичний вік яких на 1-2 роки менший, ніж включено до списків, в 5 випадках фактичний вік учнів перевищує вік, за яким діти включені до списків та вік, передбачений навчальним планом. Троє дітей, яких включено до списків груп, на території сільської ради не зареєстровані та не мешкають. Крім того, проведеним аналізом списків учнів було встановлено, що двох дітей одночасно включено до обох груп.
        До перевірки надані тільки 11 заяв батьків (з відміткою медичного закладу) про зарахування дітей до ДЮСШ. Заяви батьків інших дітей  про зарахування до спортивної школи, відсутні, що є порушенням Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, яким передбачено, що зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та медичного висновку лікаря.  Відсутність значної кількості заяв та безпідставне включення дітей до списків вихованців, свідчить про те, що тренером-викладачем тренування проводились тільки з однією групою.
Внаслідок цього, тренеру було безпідставно нараховано і виплачено заробітну плату за невідпрацьований час на суму 2164,18 грн., що є порушенням Кодексу Законів про працю України та  Закону України «Про оплату праці».
        Порушення під час формування груп та затвердження списків учнів ДЮСШ, обліку годин, які підлягають до оплати, допущені колишнім директором, а при документуванні проведених тренувань – колишнім тренером – викладачем.
        Про результати ревізії проінформовано Первомайську міжрайонну прокуратуру.

Начальник КРВ в
Первомайському районі     
Т.І. Стещенко