31/05/2011
При перевірці Харківського державного університету мистецтв встановлено фінансових порушень на загальну суму 7005,7 тис.гривень

        Контрольно-ревізійним відділом в м.Харкові проведена ревізія використання бюджетних коштів, виділених на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, в Харківському державному університеті мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі - університет або заклад) за період з 01.09.2008 по завершений звітний період 2011 року.
        Як свідчать результати проведеної ревізії, посадовими особами університету допускались порушення вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ, що призвело до фінансових порушень на загальну суму 7005,7 тис.гривень.
        Зокрема, недоотримання фінансових ресурсів встановлено внаслідок нарахування заробітної плати працівникам університету у занижених розмірах на загальну суму 48,2 тис. гривень.
        Встановлено випадок неотримання закладом орендної плати за державне майно, здане в оренду за період з 01.09.2008 по 19.06.2010, в загальній сумі 54,4 тис. грн., внаслідок не нарахування університетом, як Балансоутримувачем, по фактично оформленому договору оренди одному орендарю орендної плати у розмірі 50 %, як це передбачено умовами. договору оренди.
        Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним фондом кошторису університету  на 2010 рік за видатками на заробітну плату встановлено, що при розрахунку розміру бюджетних асигнувань на здійснення зазначених видатків враховано всі витрати на виплату основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Проте, закладом було безпідставно завищено розмір розрахункової потреби в бюджетних коштах на оплату праці працівників на загальну суму 423,1 тис. грн. та, як наслідок, потреба в коштах на проведення нарахувань на заробітну плату завищена на суму 154,0 тис. гривень.
        Бюджетні асигнування на 2010 рік на оплату праці та нарахувань на неї повністю профінансовано, касові видатки за зазначеними видатками відповідають отриманому фінансуванню, а сума коштів, потреба в яких була завищена, фактично використана на виплату премій та надбавок за складність і напруженість в роботі працівникам університету в повному обсязі. Зазначене призвело до зайвого виділення бюджетних коштів закладу внаслідок завищення потреби в бюджетних асигнуваннях на загальну суму 577,1 тис. гривень.
        Також, університетом у 2010 році витрачено 403,7 тис.грн. коштів загального фонду кошторису на оплату вартості комунальних послуг, спожитих гуртожитком університету, які підлягали відшкодуванню за рахунок коштів спеціального фонду кошторису, оскільки проживання в гуртожитку є виключно платною послугою. Зазначене призвело до незаконних витрат коштів загального фонду кошторису на суму 403,7 тис.гривень.
        Ревізією дотримання діючого порядку закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти встановлено, що університетом в 2008-2011 роках закупівля музичних інструментів та робіт з капітального ремонту приміщень на загальну суму 721,7 тис.грн. проводилась без проведення процедур закупівель.
        Крім того, ревізією встановлено, що внаслідок не проведення в закладі індексації первісної вартості будівель у минулі роки, станом на 01.01.2011 занижена в обліку їх вартість на загальну суму 4829,3 тис. гривень.


Начальник КРВ в м.Харкові      
І.М.Нестругіна